Sirrul Asror //“Sirr al-asrar fi ma yahtaju Ilahi al-abrar”atau“rahasia dalam rahasia-rahasia yang Kebenarannya sangat diperlukan”


14.KEBAHAGIAAN KARENA BERAMAL SALIH DAN KESENGSARAAN KERANA INGKAR.
Harap kamu tahu bahawa manusia akan masuk kepada salah satu dari dua golongan, golongan pertama ialah yang berada dalam kedamaian, keimanan, bahagia dalam melakukan ketaatan kepada Allah, sementara golongan kedua berada dalam keadaan tidak selamat, keraguan dan kerisauan dan ingkar terhadap peraturan Tuhan. Kedua-dua nilai, ketaatan dan keingkaran, ada didalam diri seseorang. Jika kesucian, kebaikan dan keikhlasan lebih menguasai, sifat-sifat mementingkan diri akan bertukar menjadi suasana kerohanian dan bahagian diri yang ingkar akan dikalahkan oleh bahagian diri yang baik. Sebaliknya jika seseorang mengikuti hawa nafsu yang rendah dan kesenangan ego dirinya, sifat-sifat ingkar akan menguasai bagian diri yang satu lagi untuk menjadikannya ingkar dan jahat. Jika kedua sifat yang berlawanan itu sama-sama kuat diharapkan yang baik itu dapat menang, sebagaimana yang dijanjikan:
“Barangsiapa kerjakan kebaikan maka baginya (ganjaran) sepuluh kali lipat, dan barangsiapa kerjakan kejahatan maka Tidaklah dibalas dia melainkan sebanyak (kejahatannya) itu, dan mereka tidak akan dianiaya. (Surah An’aam, ayat 160).
Dan jika Allah kehendaki ditambah-Nya lagi ganjaran atas kebaikan. Namun orang yang kebajikan dan kejahatannya sama banyak dapat lulus pengadilan dihari pembalasan. Orang yang mampu mengubah sifat mementingkan diri kepada tidak mementingkan diri, hawa nafsu yang rendah kepada cita-cita kerohanian, baginya tiada hisab, tiada catatan akan diberikan kepadanya. Dia akan memasuki syurga tanpa melalui hisab dihari kiamat.
“Oleh sebab itu barangsiapa berat (timbangan) kebaikannya maka dia didalam kehidupan (akhirat) yang sejahtera”. (Surah Qari’ah, ayat 6 & 7).
Orang yang kejahatannya lebih berat dari kebaikannya akan dihukum menurut kadar kejahatannya. Kemudian dia dikeluarkan dari neraka, jika dia beriman (ketika masih hidup), dan akan masuk syurga.
Taat dan ingkar bermakna baik dan jahat. Kedua-duanya ada dalam diri seseorang manusia. Yang baik dapat berubah menjadi jahat dan yang jahat dapat berubah menjadi baik. Nabi s.a.w bersabda, “Orang yang kebaikan menguasainya menemui keselamatan, keimanan dan kegembiraan dan menjadi baik. Orang yang kejahatan lebih menguasai kebaikan, dia menjadi ingkar dan jahat. Orang yang menyadari kesalahannya dan bertaubat dan mengubah haluannya akan mendapatkan suasana ingkar akan bertukar menjadi taat dan beribadat”.
Telah menjadi ketentuan bahwa baik dan jahat, kehidupan yang diberkati bagi orang yang taat dan kesengsaraan bagi yang ingkar, adalah keadaan yang setiap orang dilahirkan pasti bersamanya. Kedua-duanya tersembunyi didalam bakat atau kemampuan seseorang. Nabi s.a.w bersabda, “Orang yang bertuah menjadi baik adalah baik ketika didalam kandungan ibunya, dan orang berdosa yang jahat adalah pendosa didalam kandungan ibunya”. Begitulah keadaannya dan tiada yang berhak membicarakannya. Urusan takdir bukan untuk diperbincangkan. Jika dibiarkan diperbincangkan maka ia akan membawa kepada bid’ah dan kekufuran.
Lagipula tiada seorangpun dapat menjadikan takdir sebagai alasan untuk menghentikan segala ikhtiar, semua perbuatan baik. Seseorang itu tidak dapat mengatakan, ‘Jika aku ditakdirkan menjadi baik maka kenapa aku harus bersusah payah berbuat kebaikan sedangkan aku telah diberkati’. Atau berkata, ‘Jika aku sudah ditakdirkan menjadi jahat apa gunanya aku berbuat kebaikan’. Jelas sekali pendirian demikian tidak benar. Tidak wajar mengatakan, ‘Jika keadaan aku sudah ditakdirkan oleh azali apa untung atau rugi yang aku harapkan dengan semua usahaku sekarang’. Contoh yang baik diberikan kepada kita adalah perbandingan diantara Adam a.s dengan iblis yang dilaknat. Iblis meletakkan kesalahan kepada takdir, yang menyebabkan dia menjadi durhaka, maka dia menjadi kafir dan dibuang jauh dari ampunan dan kedekatan dengan Tuhan. Adam a.s mengakui kekhilapannya dan memohon ampunan, menerima ampunan dari Allah dan diselamatkan.
Menjadi kewajiban bagi orang Islam yang beriman untuk tidak mencoba memahami sebab-sebab yang tersimpan didalam takdir. Orang mencoba berbuat demikian akan menjadi keliru dan tidak mendapat apa-apa melainkan keraguan. Bahkan dia mungkin kehilangan keyakinan. Orang yang beriman haruslah mempercayai kepada ketentuan Allah yang mutlak. Segala yang manusia lihat terjadi pada dirinya didalam dunia ini pasti ada alasannya tetapi alasan itu bukan untuk difahami melalui logika manusia karena ia berdasarkan ketentuan Tuhan. Didalam kehidupan ini bila kamu temui pencacian terhadap Tuhan, kemunafikan, keingkaran, penipuan dan lain-lain yang jahat, jangan biarkan perkara-perkara tersebut menggoncangkan iman kamu. Ketahuilah Allah Yang Maha Tinggi dengan kebijaksanaan mutlak bertanggung jawab atas semua perkara dan Dia lakukan apa apa yang kelihatannya sebagai sesuatu yang tidak baik itu sebagai merupakan kekuasaan-Nya yang mutlak. Penzahiran kekuasaan yang demikian mungkin akan menyebabkan ada orang yang tidak berertahan dan menganggapnya sebagai sesuatu yang buruk tetapi ada rahasia besar dibaliknya yang tiada satupun makhluk yang dapat mengetahuinya kecuali Rasulullah s.a.w. Ada kisah orang arif berdoa kepada Tuhannya, “Wahai Yang Maha Suci, semua telah diatur oleh Engkau. Takdirku adalah kepunyaan-Mu. Ilmu yang Engkau letakkan padaku adalah milik-Mu”. Ketika itu dia mendengar jawaban tanpa suara tanpa sepatah perkataan, keluar dari dalam dirinya mengatakan, “Wahai hamba-Ku. Segala yang engkau katakan adalah kepunyaan Yang Maha Esa dan dalam keEsaan. Ia bukan milik hamba-hamba”. Hamba yang beriman itu berkata, “Wahai Tuhanku, aku telah menzalimi diriku, aku bersalah, aku berdosa”. Selepas pengakuan itu sekali lagi dia mendengar dari dalam dirinya, “Dan Aku mempunyai ampunan terhadap dirimu. Aku telah hapuskan kesalahan-kesalahan kamu, Aku telah ampun kamu”.
Biar mereka yang beriman tahu dan bersyukur atas segala kebaikan yang mereka lakukan bukanlah dari mereka tetapi melalui mereka, kejayaan datangnya dari Pencipta. Bila mereka bersalah biar mereka tahu bahawa kesalahan mereka datangnya dari diri mereka sendiri, kepunyaan mereka dan mereka dapat bertaubat. Kesalahan datangnya dari keegoan mereka yang batil. Jika kamu memahami ini dan mengingatinya kamu termasuk kedalam golongan yang disebut Allah:
“Dan yang apabila telah berbuat kejelekan atau menganiaya diri-diri mereka maka mereka ingat kepada Allah dan mereka minta diampunkan dosa-dosa mereka – bukankah tidak ada yang mengampunkan dosa-dosa melainkan Allah? Dan mereka tidak berkekalan diatas dosa yang mereka kerjakan, dan mereka tahu. Mereka itu balasannya ialah ampunan dari Tuhan mereka, syurga-syurga yang mengalir padanya sungai-sungai, mereka akan kekal padanya, dan alangkah baiknya balasan bagi orang-orang yang beramal”. (Surah Imraan, ayat 135 & 136).
Adalah baik bagi orang yang beriman mengakui hanya dirinya sendirilah puncak semua kesalahan dan dosanya. Itulah yang akan menyelamatkannya. Itu lebih baik dan lebih benar daripada meletakkan kesalahan dirinya kepada Yang Maha Perkasa, Maha Kuasa, Pencipta semua perkara.
Bila Nabi s.a.w bersabda, “Telah diketahui bila seseorang itu berada didalam kandungan ibunya telah ditentukan dia akan menjadi baik atau pendosa” baginda maksudkan ‘dalam kandungan ibu’ itu adalah empat anasir yang melahirkan semua kekuatan atau tenaga dan kemampuan lahiriah. Dua daripada anasir tersebut adalah tanah dan air yang bertanggung jawab atas pertumbuhan keyakinan dan pengetahuan, melahirkan kehidupan dan lahir dalam hati sebagai tawadhu (kerendahan diri). Dua anasir lain ialah api dan angin yang bertentangan dengan tanah dan air – membakar, membinasa, membunuh. Kudrat Tuhan yang menyatukan anasir-anasir yang berlawanan dan berbeda menjadi satu. Bagaimana air dan api dapat wujud bersama? Bagaimana cahaya dan kegelapan dapat terkandung didalam awan?
“Dia yang mengunjukkan kepada kamu kilat untuk menakutkankan dan kerana harapan, dan Dia jadikan mega yang berat. Dan petir itu beribadat dengan memuji Tuhannya, dan malaikat juga, lantaran takut kepada-Nya, dan Dia kirim halilintar dan Dia kenakannya kepada siapa yang Dia kehendaki…”. (Surah ar-Ra’d, ayat 12 & 13).
 Suatu hari wali Allah Yahya bin Mua’adh ar-Razi ditanya, “Bagaimana mengenali Allah?’ Dia menjawab, “Melalui gabungan yang bertentangan”.
Pertentangan termasuk dalam dan sebenarnya keperluan untuk memahami sifat-sifat Allah. Dengan menghadapkan diri kepada hakikat Ilahi seseorang menjadi cermin yang membalikkan kebenaran itu, juga sifat Yang Maha Perkasa dibalikkan. Dalam diri manusia terkandung seluruh alam maya. Sebab itu dia dipanggil penggabung yang banyak. Allah menciptakan manusia dengan dua tangan-Nya, tangan kemurahan-Nya dan tangan keperkasaan-Nya, keperkasaan dan kekuasaan. Jadi, manusia adalah cermin yang menunjukkan dua sisi berbeda, yang kasar serta tebal dan yang halus serta indah.
Semua nama-nama Ilahi nyata pada manusia. Semua makhluk yang lain hanya sebelah saja. Allah menciptakan iblis dan keturunannya dengan sifat kekerasan-Nya. Dia ciptakan malaikat dengan sifat kemurahan-Nya. Nilai-nilai kesucian dan kebaktian yang terus menerus terkandung dalam kejadian malaikat, sementara iblis dan keturunannya yang diciptakan dengan sifat kekerasan-Nya, mempunyai nilai kejahatan, kerana itu iblis menjadi takabur, dan bila Allah perintahkan sujud kepada Adam dia ingkar.
Oleh kerana manusia mempunyai kedua ciri alam tinggi dan rendah, dan Allah telah memilih utusan-utusan dan wali-wali-Nya dari kalangan manusia, mereka tidak bebas dari kekhilapan. Nabi-nabi dipelihara dari dosa-dosa besar tetapi kekhilapan kecil dapat berlaku pada mereka. Wali-wali pula tidak dijamin dipelihara dari dosa tetapi adalah dikatakan wali-wali itu sangat dekat dengan Tuhan, mencapai makom kesempurnaan, mereka masuk kebawah perlindungan Tuhan dari dosa-dosa besar.
Syaqiq al-Baqi berkata, “Terdapat lima tanda kebenaran: perangai yang lemah lembut dan lembut hati, menangis kerana menyesal, mengasingkan diri dan tidak peduli tentang dunia, tidak bercita-cita tinggi, dan memiliki perasaan hati (gerak hati atau intuisi). Tanda-tanda pendosa juga lima; keras hati, mempunyai mata yang tidak pernah menangis, mencintai dunia dan kesenangannya, bercita-cita tinggi, tidak punya malu dan tidak ada rasa atau gerak hati”.
Nabi s.a.w meletakkan empat nilai pada orang yang baik-baik, “Dapat dipercaya dan menjaga apa apa yang diamanahkan kepadanya dan mengembalikannya. Menepati janji. Berkata benar, tidak berbohong. Tidak kasar dalam perkataan dan tidak menyakiti hati orang lain”. Baginda s.a.w juga memberitahukan empat tanda pendosa, “Tidak boleh dipercaya dan tidak menjaga amanah yang diberikan kepadanya, ingkar janji, menipu, suka bertengkar, kasar jika berbicara dan menyakitkan hati orang lain”. Seterusnya pendosa tidak dapat memaafkan kawan-kawannya. Ini tanda tiada iman karena kemaafan menjadi tanda utama orang beriman. Allah memerintahkan rasul-Nya:
“Berilah maaf, dan suruhlah mereka (manusia) berbuat kebaikan, dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh”. (Surah A’raaf, ayat 199).
Perintah ‘maafkanlah’ bukan hanya tertuju kepada Rasulullah s.a.w seorang saja. Tapi untuk semua orang dan tentu saja termasuk mereka yang beriman dengan Rasulullah s.a.w. Perkataan ‘maafkanlah’ bermakna dijadikan tabiat memaafkan, jadikan sifat atau peribadi. Barang siapa yang mempunyai sifat pemaaf berarti memperoleh satu dari nama-nama Allah – ar-Rauf – Yang Memaafkan.
“Barangsiapa memaafkan dan membereskan maka ganjarannya (adalah) atas (tanggungan) Allah”. (Surah Syura, ayat 40).
Ketahuilah ketaatan kepada Allah berubah menjadi ingkar, kejahatan dan dosa menjadi kebaikan, tidak terjadi dengan sendirinya, tetapi dengan rangsangan, pengaruh, tindakan serta usaha diri sendiri. Nabi s.a.w bersabda, “Semua anak dilahirkan muslim. Ibu bapanya yang menjadikannya Yahudi, Nasrani atau Majusi”. Setiap orang ada bakat untuk menjadi baik atau jahat, boleh memiliki sifat-sifat baik dan buruk dalam masa yang sama. Jadi, adalah salah jika menghukum seseorang atau sesuatu sebagai sepenuhnya baik atau buruk. Tetapi benar jika dikatakan seseorang itu lebih banyak kebaikannya daripada kejahatannya ataupun sebaliknya.
Ini bukan bermakna manusia masuk syurga tanpa amalan baik, juga bukan dia dimasukkan keneraka tanpa amalan buruk. Berfikir cara demikian bertentangan dengan prinsip Islam. Allah menjanjikan syurga kepada hamba-hamba-Nya yang beriman dan beramal salih dan diancam-Nya orang-orang yang berdosa dengan azab neraka.
“Barangsiapa berbuat baik maka (adalah) untuk kebaikan dirinya dan barangsiapa berbuat jahat maka untuk dirinya. Kemudian kepada Tuhan kamulah kamu akan dikembalikan”. (Surah Jaasiaah, ayat 15).
"Dihari ini dibalas setiap jiwa dengan apa yang dia telah usahakan. Tidak ada kezaliman pada hari ini. Sesungguhnya Allah cepat menghitung”. (Surah Mukmin, ayat 17).
"Karena apa apa amal yang baik yang kamu sediakan untuk diri kamu nanti kamu dapati (ganjaran)nya di sisi Allah”. (Surah Baqaraah, ayat 110).
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Terjemah Syarah Al-Hikam (Syaikh Ibnu Athoillah)

Sirrul Asror //“Sirr al-asrar fi ma yahtaju Ilahi al-abrar”atau“rahasia dalam rahasia-rahasia yang Kebenarannya sangat diperlukan”