Sirrul Asror //“Sirr al-asrar fi ma yahtaju Ilahi al-abrar”atau“rahasia dalam rahasia-rahasia yang Kebenarannya sangat diperlukan”


23: PENGASINGAN DIRI DARI DUNIA DENGAN MEMASUKI KHALWAT DAN SULUK
Khalwat dan suluk harus dilihat secara zahir dan batin. Khalwat zahir ialah apabila seseorang mengambil keputusan untuk memisahkan dirinya dari keduniaan, mengasingkan dirinya didalam satu ruang yang terpisah dari orang ramai supaya manusia dan makhluk didalam dunia selamat dari kelakuan dan kewujudannya yang tidak diingini. Dia juga berharap agar dengan berbuat demikian sumber kepada kewujudan yang tidak diingini, egonya dan hawa nafsu badannya akan terpisah dari kebutuhan hariannya dan terhenti juga segala yang memuaskan dan mengenyangkannya. Seterusnya dia berharap pengasingan itu akan mendidik egonya dan seleranya, memberi peluang kepada perkembangan diri rohaninya.
Bila seseorang memutuskan demikian niatnya mestilah ikhlas. Dalam satu segi dia seumpama meletakkan dirinya didalam kubur, dalam keadaan mati, mengharapkan semata-mata keridhaan Allah, berkeinginan dalam hatinya melahirkan yang asli dan beriman, yang dapat lahir dari kewujudannya yang hina ini. Nabi s.a.w bersabda, “Yang beriman adalah yang orang lain selamat daripada tangan dan lidahnya”.
Dia mengikat lidahnya dari berkata yang sia-sia karena Nabi s.a.w bersabda, “Keselamatan manusia datang dari lidah dan kebinasaannya juga dari lidah”. Dia menutupkan matanya dari yang diharamkan agar pandangannya yang khianat dan menipu daya tidak jatuh pada apa apa yang dimiliki oleh orang lain. Dia menutup telinganya dari mendengar kebohongan dan kejahatan, dan mengikat kakinya, membelenggunya dari langkah kedalam dosa.
Nabi s.a.w bersabda menceritakan setiap anggota badan dapat melakukan dosa masing masing, “Mata dapat berzina”. Bila salah satu daripada pancaindera berdosa satu makhluk hitam yang hodoh diciptakan daripadanya dan pada hari pembalasan ia menjadi saksi terhadap dosa yang kamu lakukan. Kemudian ia dicampakkan kamu ke dalam neraka.
Tuhan memuji orang yang menghindarkan dirinya dari kesalahan karena yang demikian merupakan penyesalan yang sebenar benarnya, taubat yang kuat.
“Adapun orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya, dan menegah diri daripada hawa nafsunya, maka sesungguhnya syurga itu tempat kembalinya”. (Surah an-Naazi’aat, ayat 40 & 41).
Orang yang takut Tuhannya dan bertaubat, mengeluarkan kewujudannya yang hina daripada yang beriman dan mengeluarkan keburukannya daripada imannya, ditukarkan didalam khalwatnya, sehingga jadilah ia jejaka tampan. Kewujudan yang elok ini menjadi khadam dari penghuni syurga.
Mengasingkan diri adalah benteng penghalang musuh bagi dosa diri sendiri dan kesalahan. Di dalamnya, sendirian, seseorang terpelihara didalam kesucian. Firman Allah:
“Barangsiapa percaya akan pertemuan Tuhannya hendaklah ia kerjakan amal salih dan janganlah ia sekutukan sesuatupun dalam ibadat kepada Tuhannya”. (Surah al-Kahfi, ayat 110).
Semua yang diceritakan hingga kini adalah maksud bagi suasana khalwat zahir. Maksud khalwat batin pula ialah mengeluarkan dari hati walaupun hanya memikirkan hal keduniaan, kejahatan dan ego, meninggalkan makan, minum. Harta, keluarga, istri, anak-anak dan perhatian serta kasih sayang semuanya.
Anggapan orang lain melihat atau mendengar tentangnya jangan masuk kepada khalwat ini. Nabi s.a.w bersabda, “Kebesaran dan apa yang diburunya adalah bala, dan melarikan diri dari kebesaran dan mengharapkan pujian orang dan apa yang dibawanya adalah keselamatan.”. Orang yang mempunyai rencana memasuki khalwat batin mestilah menutupi hatinya dari kemegahan, sombong, takabur, marah, dengki, khianat dan yang sejenisnya. Jika sedikit saja perasaan yang demikian masuk kepadanya didalam khalwatnya hatinya menjadi terikat. Ia tidak lagi terlepas dari duniawi dan khalwat demikian tidak berguna. Sekali kotoran memasuki hati ia kehilangan kesuciannya dan semua kebaikannya batal.
“Apa yang kamu bawa itu sihir, sesungguhnya Allah akan membatalkannya (karena) Allah itu tidak membaguskan amal orang-orang yang berbuat bencana”. (Surah Yunus, ayat 81).
Walaupun perbuatan seseorang itu kelihatan bagus pada pandangan orang lain, bila sifat-sifat buruk memasukinya, orang itu dianggap berlaku khianat dan menipu dirinya sendiri dan juga orang lain. Nabi s.a.w bersabda, “Sombong dan takabur mencemarkan iman. Fitnah dan umpatan lebih buruk dari dosa zina”. Juga, “Sebagaimana api membakar kayu dendam membakar dan menghapuskan perbuatan baik seseorang”. Juga, “Fitnah itu tidur, laknati ke pada siapa yang mengejutkannya”. Juga, “Orang yang bakhil tidak masuk syurga walaupun dia habiskan umurnya dengan ibadat”. Juga, “Kepura-puraan adalah bentuk sembunyi mengadakan sekutu bagi Tuhan”. Juga, “Syurga menolak orang yang menolak orang lain”.
Banyak lagi tanda-tanda sifat buruk yang dikutuk oleh Rasulullah s.a.w. Apa yang dinyatakan sudah memadai untuk menunjukkan kepada kita bahawa dunia ini adalah tempat yang memerlukan kehati-hatian dan kewaspadaan secara terus menerus, berjalan melaluinya perlu kecermatan dan perhatian penuh. Tujuan pertama jalan kerohanian ialah menyucikan hati dan langkah untuk memperolehnya ialah memberantas keegoan dan keinginan hawa nafsu. Di dalam khalwat, dengan berdiam diri, bertafakur dan berdzikir terus menerus, ego seseorang diperbaiki. Kemudian Allah Yang Maha Tinggi menjadikan hati seseorang itu bercahaya.
Tiada yang dilakukan didalam khalwat secara perbuatan sendiri. Apa yang perlu ialah cinta, ikhlas dan keyakinan yang sebenarnya. Cara ini bukan cara orang tersebut sendiri. Dia menuruti cara para sahabat Rasulullah s.a.w, cara orang-orang yang mengikuti mereka dan cara orang yang mengetahui cara mereka dan mengikutinya.
Bila orang yang yakin berada pada jalan ini menurut jalan taubat, ilham dan menyucikan hatinya, Allah mencabut dari hatinya dan dirinya segala yang merusakkan dan yang keji serta melindunginya agar dia tidak kembali kepadanya. Wajahnya akan menjadi cantik; perasaannya, kemungkinan disembunyikan atau di dzahirkan, menjadi suci. Apa saja yang dia lakukan dilakukannya dengan cara yang terpuji karena dia berada di dalam kehadiran Ilahi. “Allah mendengar orang yang memuji-Nya”. Jadi, Allah menjaganya. Allah menerima doanya, kerinduannya dan puji-pujiannya dan mengabulkan segala keinginannya.
“Barangsiapa inginkan kemuliaan maka bagi Allah jualah semua kemuliaan. Kepada-Nya diangkat  perkataan yang baik, dan semua amal yang baik akan diangkat”. (Surah Fatir, ayat 10).
Perkataan yang baik menyelamatkan lidah daripada perkataan yang sia-sia. Lidah adalah sarana yang baik untuk memuji Tuhan, mengulangi nama-nama-Nya yang indah, mengakui keesaan-Nya. Allah memberi peringatan terhadap perkataan yang sia-sia:
“Tidak sekali-kali! Sesungguhnya yang demikian perkataan yang ia ucapkan padahal di belakang mereka satu dinding hingga hari mereka dibangkitkan (mereka tidak benar dalam perkataan mereka)”. (Surah Mukminuun, ayat 100).
Allah mengurniakan ampunan-Nya, belas-kasihNya kepada orang yang belajar dan mengamalkannya dengan niat yang baik. Dia membawanya kedekatNya dengan membawanya pada darjat yang lebih tinggi. Dia rida kepadanya, Dia maafkan kesalahannya.
Bila seseorang telah dinaikkan kepada darjat itu hatinya menjadi seperti laut. Bentuk dan warna laut itu tidak berubah karena berbagai kekejaman dan penganiayaan yang orang timpakan kepadanya. Nabi s.a.w bersabda, “Jadilah seperti laut yang tidak berubah, tetapi didalamnya tentara kegelapan (ego) kamu akan lemas”, seperti Firaun lemas didalam Laut Merah. Dalam lautan itu kapal agama timbul dengan selamat dan sejahtera, ia berlayar didalam lautan yang luas. Roh orang yang didalam khalwat terjun kedasarnya untuk mendapatkan mutiara kebenaran, membawa kepermukaan mutiara kebijaksanaan (makrifat) dari batu karang budi pekerti dan menyebarkannya ketempat yang jauh. Firman Allah:
Keluar daripadanya mutiara dan marjan (batu karang)”. (Surah ar-Rahmaan, ayat 22).
Untuk memelihara lautan tersebut zahir kamu mestilah sama dengan batin kamu, diri kamu mestilah sama dengan apa yang kelihatan pada diri kamu. Suasana zahir dan suasana batin kamu mestilah satu. Bila ini terjadi, tiada lagi kebohongan, hasutan atau kekacauan didalam laut hati kamu. Tiada kegaduhan yang dapat memabukkan didalam lautan yang tenang. Orang yang memperoleh suasana tersebut berada didalam keadaan taubat sepenuhnya; ilmunya luas dan bermanfaat, perbuatannya semuanya adalah khidmat untuk orang lain, hatinya tidak mengalir kepada kejahatan. Jika dia khilap atau lupa dia dimaafkan kerana dia ingat bila dia lupa dan bertaubat bila dia bersalah. Dia berada dalam kedekatan dengan Allah dan dirinya sendiri.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Komentar