Postingan

Menampilkan postingan dari 2012
Gambar
الهي لست للفردوس اهلا * ولا اقوى على نار الجحيم فهب لي توبة واغفر ذنوبي * فإنك غافر الذنب العظيم ذنوبي مثل اعداد الرمال * فهب لي توبة يا ذا الجلال وعمري ناقص فى كل يوم * وذنبي زائد كيف احتمالي الهي عبدك العاصى اتاك * مقرا بالذنوب و قد دعاك فإن تغفر فأنت لذاك اهل * و ان تطرد فمن يرجو سواك
Izinkan Hamba Kembali 

by: MH.Ibrahim
Tiada sedikitpun kebaikan terukir atas jalan yang telah hamba lalui... Didepanpun terbentang pematang noda yg harus hamba pijak. Ya Ghofururrohiim...Hamba benci langkah ini...Sungguh tak layak mendapat ampunanMu.. Hentikan langkah hamba Ya Robb...
Ya Robb...hamba Bertaubat Dan Ampunilah Segala Dosa Hamba Yang Teramat Sangat....Dalam Sisa Usia Yang Semakin Surut, Namun Dosa Tak Kunjung Susut .....Kian Hari Makin Menjadi, Hingga Takkan Dapat Terhitung Lagi. Apalah Daya Hamba...
MenujuMu Sungguh tak semudah yang diucap ataupun Seringan balikan telapak tangan. Penuh aral rintangan....godaan....cobaan...Caci Maki Sumpah Serapah...Namun Semua Itu Hamba Terima Dengan Berlapang Da…

DIANTARA DUA PILIHAN

Gambar
by; MH.Ibrahim Mengeluhlah Pada Tuhanmu…!!! Niscaya Tuhanmu Akan Dengar…!!! Memohonlah Pada Tuhanmu..!!! Niscaya Tuhanmu Akan Kabulkan!!! Bentangkan Sajadah…!!! Bersimpuhlah…!!!


MengeluhlahPada Tuhan Facebookmu…!!! Niscaya Tuhan Facebookmu Akan Memberikan Acungan Jempol…!!! Berdo’alah Pada Tuhan Facebookmu …!!! Niscaya Tuhan Facebookmu Akan Memberimu Comment…!!! Niscaya Tuhan Facebookmu Akan Membuatmu Tertawa Terpingkal Pingkal…!!! Bentangkan Layar Facebook…!!! Mengetiklah…!!!

Manakah Pusaramu???

MELIHAT BERKAH PUASA DARI DALAM SEL

Gambar
Mengapa Allah SWT memerintahkan umat-Nya berpuasa ? Semua nabi-nabi tercatat melakukan ibadah puasa, dan inilah satu dari sekian manfaat Puasa:

Dalam keadaan normal tubuh kita mendapatkan energi dan nutrisi dari luar tubuh melalui makanan, minuman dan radiasi.
Ketika kita puasa di siang hari, di mana tidak ada asupan makan, aktifitas dan gerak kita akan membakar energi hingga habis.
Pertama-tama energi akan diperoleh dari glukosa hasil makan (sahur), setelah habis, energi diperoleh dari glikogen dalam darah. Bila kandungan glikogen berkurang, otak menyatakan lapar lalu menyuruh kita makan. Bila kita sedang berpuasa otak akan otomatis menghidupkan PROGRAM AUTOLISIS.
Semua mahluk hidup di bumi pada fitrahnya dibekali dengan sistem autolisis yang khas:
- Pohon berpuasa dengan menggugurkan daun.
- Rumput dan biji berpuasa dengan berhenti tumbuh.
- Beruang berpuasa selama musim dingin.
- Buaya berpuasa (aestivasi) selama musim panas.
- Ikan paus dan burung berpuasa ketika …

Pintu Surga Wanita Lebih Banyak Dari Laki-laki

Gambar
Pada hari Idul Adha atau Idul Fitri, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam keluar menuju lapangan untuk melaksanakan shalat. Setelahnya beliau berkhutbah dan ketika melewati para wanita beliau bersabda: "Wahai sekalian wanita, bersedekahlah kalian dan perbanyaklah istighfar karena sungguh diperlihatkan kepadaku mayoritas kalian adalah penghuni neraka."(1)
Bila kita cermati informasi dari Rasulullah saw. tersebut, maka seharusnya para wanita berbangga karena pemberitahuan beliau saw. tersebut mengenai mayoritas penghuni neraka adalah wanita, telah mengisyaratkan bahwa pintu-pintu surga lebih banyak dihadapkan atau ditawarkan pada para wanita dibandingkan laki-laki.

Banyak dari kaum wanita yang belum menyadari sepenuhnya ladang-ladang surga yang begitu banyaknya yang ditawarkan Allah kepada para wanita. Ladang-ladang ibadah yang menjadi pintu surga yang begitu banyaknya ini, seringkali dianggap ringan oleh logika manusia khususnya wanita itu sendiri, sehingga …

Introspeksi Diri

Abu Abdillah Syahrul Fatwa bin Luqmanخفظه الله
Introspeksi diri dalam bahasa ilmiah dikenal dengan istilah Muhasabatun-nafs. Dia merupakan perkara yang sangat penting. Jiwa manusia tidak akan baik kecuali mau mengintrospeksi dirinya sendiri. Barangsiapa yang introspeksi diri pada hari ini dia akan selamat pada hari esoknya, insya' Allohu Ta'ala. Muhasabatun-nafs dilakukan dengan cara bertanya pada diri sendiri, merenungi, berkaca terhadap aib dan kekurangan. Kejujuran dan mau mengakui kesalahan adalah di antara kunci ke­berhasilan muhasabatun-nafs. Apa yang diharapkan dari muhasabatun-nafs? Perubahan yang nyata, itulah yang menjadi tujuannya. Dari jelek menuju baik, mak­siat menuju taat, lalai menjadi ingat. Bagaimanakah sebenarnya kedudukan introspeksi diri dalam menempa jiwa agar bersih dan baik? Simak ulasan berikut ini.
Definisi Muhasabah an-Nafs Imam al-Mawardi رحمه اللهmengatakan: "Muha­sabah adalah mengintrospeksi diri pada malam hari terhadap aktivitasnya di siang hari.…
Gambar
Terjemah Syarah Al-Hikam (Syaikh Ibnu Athoillah)
BERSAMA MEMURNIKAN AKIDAH DAN AKHLAK MUSLIM
SYARAH AL-HIKAM Bagian Pertama,Kedua,Ketiga

Mohon Maaf Jika Terjemahan Dibawah Ini Ada yang Salah Maka Mohon Sekiranya Pembaca Dapat Meluruskannya Untuk Itu Saya Ucapkan Terimakasih Dan Semoga Bermanfaat
87: Orang Yang Mengenal Allah s.w.t 88: Harapan Dan Angan-angan 89: Tujuan Orang Arifbillah90-92: Qabadh Dan Basath93 & 94: Hikmat Pada Pemberian Dan Penolakan95: Alam Pada Zahirnya Dan Batinnya96: Kemuliaan Yang kekal Abadi97: Perjalanan Yang Hakiki 98: Penolakan Allah s.w.t Lebih Baik Daripada Pemberian Makhluk99-101: Amal, Taat Dan Balasan Allah s.w.t102: Allah s.w.t Ditaati Karena Sifat-sifat Ketuhanan-Nya103 & 104: Pemberian danPenolakan memperkenalkan Allah s.w.t105 & 106: Jalan KepadaAllah s.w.t107 & 108: Nikmat Penciptaan Dan NikmatSusulan109 & 110: Hamba Berhajat Kepada Tuhan111: Uns (Jinak Hati Dengan Allah s.w.t)112: Keizinan Meminta TandaAkan Mendapat Karunia1…
Gambar
Terjemah Syarah Al-Hikam (Syaikh Ibnu Athoillah)
BERSAMA MEMURNIKAN AKIDAH DAN AKHLAK MUSLIM
SYARAH AL-HIKAM Bagian Pertama,Kedua,Ketiga

Mohon Maaf Jika Terjemahan Dibawah Ini Ada yang Salah Maka Mohon Sekiranya Pembaca Dapat Meluruskannya Untuk Itu Saya Ucapkan Terimakasih Dan Semoga Bermanfaat
87: Orang Yang Mengenal Allah s.w.t 88: Harapan Dan Angan-angan 89: Tujuan Orang Arifbillah90-92: Qabadh Dan Basath93 & 94: Hikmat Pada Pemberian Dan Penolakan95: Alam Pada Zahirnya Dan Batinnya96: Kemuliaan Yang kekal Abadi97: Perjalanan Yang Hakiki 98: Penolakan Allah s.w.t Lebih Baik Daripada Pemberian Makhluk99-101: Amal, Taat Dan Balasan Allah s.w.t102: Allah s.w.t Ditaati Karena Sifat-sifat Ketuhanan-Nya103 & 104: Pemberian danPenolakan memperkenalkan Allah s.w.t105 & 106: Jalan KepadaAllah s.w.t107 & 108: Nikmat Penciptaan Dan NikmatSusulan109 & 110: Hamba Berhajat Kepada Tuhan111: Uns (Jinak Hati Dengan Allah s.w.t)112: Keizinan Meminta TandaAkan Mendapat Karunia1…