Terjemah Syarah Al-Hikam (Syaikh Ibnu Athoillah)

BERSAMA MEMURNIKAN AKIDAH DAN AKHLAK MUSLIM

 SYARAH AL-HIKAM Bagian Pertama,Kedua,Ketiga


Mohon Maaf Jika Terjemahan Dibawah Ini Ada yang Salah Maka Mohon Sekiranya Pembaca Dapat Meluruskannya Untuk Itu Saya Ucapkan Terimakasih Dan Semoga Bermanfaat


5: MATA HATI YANG BUTA
SEGALA DAYA UPAYA KAMU UNTUK MENDAPATKAN APA APA YANG TELAH DIJAMINKAN UNTUK KAMU SEDANGKAN KAMU LALAI TERHADAP KEWAJIBAN YANG DIAMANATKAN MENUNJUKKAN MATA HATIMU TELAH BUTA .
Hikmat 5 ini merupakan lanjutan kepada Hikmat yang telah lalu. Imam Ibnu Athaillah menceritakan kesan dari hijab nafsu dan hijab akal yang menutup hati daripada melihat kepada takdir yang menjadi ketentuan Allah s.w.t. Ada tiga perkara yang dikemukakan untuk direnungi:
1:  Jaminan Allah s.w.t.
2:  Kewajiban hamba
3: Mata hati yang mengenal jaminan Allah s.w.t dan kewajiban hamba.
Penyingkapan rahasia mata hati adalah penting untuk memahami Kalam Hikmat di atas. Mata hati ialah mata bagi hati atau dapat juga dikatakan kemampuan mengenal yang dimiliki oleh hati. Kadang-kadang mata hati ini dipanggil sebagai mata dalam. Istilah ‘mata dalam’ digunakan untuk membedakan istilah ini dengan mata yang zahir, yaitu yang dimiliki oleh diri zahir. Diri zahir terbentuk dari daging, darah, tulang, sumsum, rambut, kulit dan lain-lain.  Diri zahir ini berkemampuan untuk melihat, mendengar, mencium, merasa dan menyentuh. Diri zahir memperoleh kehidupan dari perjalanan darah ke seluruh tubuhnya dan aliran nyawa dalam bentuk uap atau gas yang keluar masuk melalui hidung dan mulut. Jika darahnya dikeringkan atau dibekukan ataupun jika aliran uap yang keluar masuk itu disekat maka diri zahir akan mengalami satu keadaan dimana semua bagiannya terhenti berfungsi dan ia dinamakan mati! Diri zahir ini jika disusun dan dapatlah dikatakan bahawa ia terdiri dari tubuh dan nyawa serta indra yang dapat mengenal sesuatu yang zahiriah. Pusat kawalannya ialah otak yang mengawal keberkesanan panca indra dan juga mencetuskan daya timbang atau akal fikiran.
Diri batin juga mempunyai susunan yang sama seperti diri zahir tetapi dalam keadaan ghaib. Ia juga mempunyai tubuh yang dipanggil kalbu atau hati. Hati yang dimaksudkan bukanlah  segumpal daging yang berada didalam tubuh. Ia merupakan hati rohani atau hatinurani. Ia bukan kejadian alam kasar, sebab itu ia tidak dapat dipengaruhi oleh pancaindera zahir. Ia termasuk didalam perkara- perkara ghaib yang diistilahkan sebagai Latifah Rabbaniah atau hal yang menjadi rahasia ketuhanan. Apabila didalam keadaan suci bersih ia dapat mendekati Tuhan. Ia juga yang dilihat Tuhan. Hati ini juga memiliki nyawa yang diistilahkan sebagai roh. Roh juga termasuk didalam golongan Latifah Rabbaniah. Ia adalah urusan Tuhan dan manusia hanya mempunyai sedikit pengetahuan mengenainya.
Katakan: “Roh itu dari perkara urusan Tuhanku; dan kamu tidak diberi ilmu pengetahuan melainkan sedikit sahaja”. ( Ayat 85 : Surah Bani Israil )
Tubuh halus  atau hati nurani juga mempunyai sifat yang berkemampuan mencetuskan pemahaman dan pengetahuan. Ia dipanggil akal yang juga termasuk didalam golongan Latifah Rabbaniah yang tidak mampu diuraikan. Akal jenis ini berguna bagi pengkajian tentang ketuhanan. Tubuh zahir mempunyai pancaindra untuk mengenal perkara zahiriah. Pancaindra tersebut adalah penglihatan, pendengaran, penciuman, perasaan dan penyentuhan dan alat-alat yang bersangkutan ialah mata, telinga, hidung, lidah, tangan dan lain-lain. Tubuh halus  atau diri batin juga mempunyai indra yang mengenal perkara ghaib dan indra ini dinamakan basirah atau mata hati. Ia berbeda dari sifat melihat yang dimiliki oleh mata zahir. Mata zahir melihat perkara zahir dan mata hati syuhud atau menyaksikan kepada yang ghaib.
Apa yang ada disekeliling kita dapat dilihat melalui dua aspek yaitu yang nyata dilihat dengan mata zahir dan yang ghaib dilihat dengan mata hati. Jika kita ambil sebutir gula, mata kasar melihat sejenis hablur berwarna keputihan. Bila diletakkan pada lidah terasalah manisnya. Ketika menikmati kemanisan itu kita seolah-olah memandang jauh kepada sesuatu yang tidak ada dihadapan mata. Keadaan merenung jauh itu sebenarnya adalah prilaku perbuatan mata hati yang memandang kepada hakikat gula yaitu manis. Bagaimana rupa manis tidak dapat diceritakan tetapi mata hati yang melihat kepadanya mengenal bahawa gula adalah manis. Jika mata zahir melihat sebilah pedang, maka mata hati akan melihat pada tajamnya. Jika mata zahir melihat kepada lada, mata hati melihat kepada pedasnya. Jadi, mata zahir mengenal dan membedakan rupa yang zahir sementara mata hati mengenal dan membedakan hakikat kepada yang zahir. Mata hati yang hanya berfungsi alakadarnya mengenal manis, tajam, pedas dan yang sejenisnya masih dianggap sebagai mata hati yang buta. Mata hati hanya dianggap kritis jika ia mampu melihat urusan ketuhanan dibalik yang nyata dan yang tidak nyata.
Kekuatan arahan mata hati tergantung dari  kekuatan hati itu sendiri. Semakin bersih dan suci hati bertambah teranglah mata hati. Jika ia cukup terang ia bukan saja mampu melihat kepada yang tersembunyi dibalik rupa yang zahir disekeliling kita malah ia mampu melihat atau syuhud terhadap apa apa yang berada diluar dari dunia. Dunia adalah segala sesuatu yang berada didalam bulatan langit yang pertama atau langit dunia atau langit rendah. Langit rendah ini merupakan bagian dari dunia. Selepas langit dunia dinamakan Alam Barzakh. Meninggal dunia maksudnya memindahkan ruh dari rumahnya yaitu jasad yang telah tidak sesuai lagi untuk didiaminya atau dipanggil sebagai kematian, dibawa keluar dari langit dunia dan ditempatkan didalam Alam   Barzakh.
Fungsi mata hati ialah melihat yang hakiki. Mata hati mampu melihat dunia secara keseluruhan sebagai satu wujud mengenali yang hakiki tentang dunia itu. Oleh sebab penyaksian mata hati bersifat tidak dapat dinyatakan secara terang maka ia memerlukan pemahaman. Ibarat yang biasa digunakan untuk menceritakan tentang hakikat dunia ialah: “Dunia adalah seorang perempuan yang sangat tua dan sangat rapuh. Tubuhnya kotor dan berpenyakit, bernanah disana sini dan ada bagiannya yang sudah dimakan ulat ”. Begitulah kurang lebih perasaan orang yang melihat kepada hakikat dunia dengan mata hatinya. Bagaimana rupa hakikat yang menyebabkan timbulnya perasaan dan keadaan yang demikian itu tidak dapat diuraikan.  
Mata hati yang lebih kuat mampu menyaksikan Alam Barzakh dan mengenali satu lagi hakikat yang dinamakan keabadian, yaitu sifat hari akhirat. Kematian membinasakan jasad dan kiamat membinasakan alam seluruhnya tetapi tidak membinasakan Roh yang padanya tergantung kitab amalan masing-masing. Ahli maksiat tidak dapat diselamatkan oleh kematian dan kiamat. Ahli taat yang tidak mendapat ganjaran yang setimpal didunia tidak binasa ketaatannya oleh kematian dan kiamat. Tanggungjawab seseorang hamba akan terus dipikulnya sepas kematian, Alam Barzakh, kiamat, Padang Mahsyar dan seterusnya menghadapi Penguasa hari pembalasan. Tanggungjawab itu hanya akan gugur setelah Hakim Yang Maha Bijaksana dan Maha Adil lagi Maha Mengetahui serta Maha Perkasa menjatuhkan hukuman. Inilah hakikat yang ditemui oleh mata hati yang menyelami Alam Barzakh, bukan melihat roh orang mati didalam kubur.
Mata hati berfungsi mengenal perkara yang ghaib. Makrifat atau pengenalan kepada keabadian atau hari akhirat akan melahirkan kesungguhan untuk menjalankan amanat Allah s.w.t  yaitu mengerjakan perintah-perintah-Nya dan menjauhi larangan-larangan-Nya. Amanat itu akan terus dibawa oleh para hamba untuk diserahkan kembali kepada Allah s.w.t  yang telah menitipkan amanat tersebut kepada mereka. Makrifat mata hati yang demikian melahirkan sifat takwa dan beramal salih. Apabila takwa dan amal salih menjadi sifat seorang hamba maka masuklah hamba itu kedalam jaminan Allah s.w.t.


Dialah Tuhan yang memperlihatkan kepada kamu tanda-tanda keesaan-Nya dan kekuasaan-Nya (untuk menghidupkan rohani kamu), dan yang menurunkan (untuk jasmani kamu) sebab-sebab rezeki dari langit. Dan tiadalah yang ingat serta mengambil pelajaran (dari yang demikian) melainkan orang yang sentiasa bertumpu (kepada Allah). ( Ayat 13 : Surah al-Mu’min )
Allah s.w.t berfirman dalam Hadis Qudsi:
Hamba-Ku, taatilah semua perintah-Ku, jangan membeber keperluan kamu.
Allah s.w.t  sebagai Tuhan, Tuan atau Majikan tidak sekali-kali mengabaikan tanggungjawab-Nya untuk memberi rizki kepada hamba-hamba-Nya sementara hamba-hamba pula berkewajiban mentaati Tuan mereka. Rizki telah dijamin oleh Allah s.w.t dan untuk mendapatkan rizki tersebut seseorang hamba hanya perlu bertindak sesuai dengan makomnya. Jika dia seorang ahli asbab maka bekerjalah kearah rizkinya dan jangan iri hati terhadap rizki yang dikaruniakan kepada orang lain. Jika dia ahli tajrid maka bertawakalah kepada Allah s.w.t  dan jangan gusar jika terjadi kemiskinan atau kekurangan dalam urusan rizki. Walau dalam makom manapun seseorang hamba itu berada dia harus melakukan kewajiban yaitu bersungguh-sungguh mentaati Allah s.w.t dengan mengerjakan perintah-Nya dan meninggalkan larangan-Nya. Hamba yang terbuka mata hatinya akan percaya dan yakin terhadap jaminan Allah s.w.t  serta tidak mengabaikan kewajibannya. Hamba ini akan melipat-gandakan kegiatan dan kerajinannya untuk bertakwa dan beramal salih tanpa meragukan jaminan Allah s.w.t tentang rizkinya.
Hamba yang buta mata hatinya akan berbuat yang berlawanan yaitu dia tekun dan rajin didalam mencari rizki yang padahal telah dijamin oleh Allah s.w.t  tetapi dia mengabaikan tanggungjawab yang diamanatkan oleh Allah s.w.t. Orang ini akan menggunakan segala akal pikiran dan kemampuannya untuk mendapatkan rizki yang bisa didapat dengan usaha yang sederhana tetapi menggunakan daya usaha yang sedikit dengan harapan untuk mendapatkan sesuatu yang tidak mungkin akan mendapatkan sesuatu itu kecuali dengan daya usaha yang gigih dan perjuangan yang hebat iaitu pahala-pahala bagi amal salih.
Mata hati melihat kepada yang hak dalam keghaiban. Nafsu yang hanya berminat dengan kebendaan yang nyata menutupi yang hak dan akal mengadakan pembenaran untuk menguatkan keraguan yang tumbuh pada nafsu. Perkara ghaib disaksikan dengan keyakinan. Jika nafsu dan akal bersepakat mengadakan keraguan, kebenaran yang ghaib akan terhijab. Orang yang mencari kebenaran tetapi gagal menundukkan nafsu dan akalnya akan berputar putar ditempat yang sama. Keyakinan dan keraguan senantiasa berperang dalam jiwanya.

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Terjemah Syarah Al-Hikam (Syaikh Ibnu Athoillah)

Sirrul Asror //“Sirr al-asrar fi ma yahtaju Ilahi al-abrar”atau“rahasia dalam rahasia-rahasia yang Kebenarannya sangat diperlukan”

Free Download Ebook Islami