20110827

BACAAN KETIKA MELETAKKAN PAKAIAN- بِسْمِ اللهِ.
Dengan nama Allah (aku meletakkan baju).[1]


[1] HR. At-Tirmidzi 2/505 dan Imam yang lain. Lihat Irwa’ul Ghalil, 49 dan Shahihul Jami’ 3/203..

0 comments: